Rapid Tournament

10-11.06.2010, start at 15.00.

9 rounds swiss, 25 minutes per player.

Entry fee - 600 RR.

Prizes in RR - 10000/8000/6000/5000/4000/3000/2500/2000/1500/1000, special prizes.


Rapid Chess Tournament Results (2008)

1. GM D.Andreikin (Ryazan) - 7 of 9
2. GM I.Popov (Moscow)   - 7 of 9
3. GM K.Bryzgalin (Sochi)  - 7 of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (2009)

Rapid Chess Tournament Results (2008)

1. GM D.Chuprov   (Khanty-Mansiysk) - 7 of 9
2. GM A.Aleksandrov (Belarus, Minsk) - 7 of 9
3. GM A.Rustemov  (Moscow)     - 7 of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (2008) - names in Russian

Rapid Chess Tournament Results (2007)

1. GM A.Fedorov (Belarus, Mogilyov) - 7 of 9
3. IM M.Panarin (Rostov-na-Donu)  - 7 of 9
3. IM V.Kiselev (Rostov-na-Donu)  - 7 of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (2007)

Rapid Chess Tournament Results (2006)

1. NM O.Chebotarev (Lipetsk)   - 7.5 of 9
3. GM A.Lastin (Zheleznovodsk)  - 7.5 of 9
3. IM D.Chuprov (Tobolsk)     - 7  of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (2006) - names in Russian

Rapid Chess Tournament Results (2005)

1. GM V.Burmakin (Ivanovo)    - 7.5 of 9
3. GM A.Lastin (Zheleznovodsk)  - 7  of 9
3. GM A.Riazantsev (Moscow)    - 7  of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (2005)

Rapid Chess Tournament Results (2004)

1. IM D.Chuprov (Tobolsk)     - 7.5 of 9
3. GM A.Riazantsev (Moscow)    - 7  of 9
3. IM Y.Geller (Togliatti)    - 7  of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (2004) - names in Russian

Rapid Chess Tournament Results (2003)

1. IM B.Sambuev (Moscow)     - 8  of 9
3. GM V.Popov (S-Peterburg)    - 7.5 of 9
3. IM R.Ovetchkin (Nizhny Tagil) - 7  of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (2003) - names in Russian

Rapid Chess Tournament Results (2002)

1. GM V.Yandemirov (Kazan)    - 7.5 of 9
3. GM A.Bezgodov (Perm)      - 7.5 of 9
3. IM R.Ovetchkin (Nizhny Tagil) - 7  of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (2002) - names in Russian

Rapid Chess Tournament Results (2001)

1. IM S.Vysochin (Ukraine)     - 7.5 of 9
3. IM A.Alavkin (Samara)      - 7  of 9
3.  A.Khmelnitski (Ekaterinburg) - 7  of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (2001)

Rapid Chess Tournament Results (2000)

1. IM S.Dyachkov (Saratov)     - 7.5 of 9
2.  A.Khmelnitski (Ekaterinburg) - 7.5 of 9
3. IM V.Zahartsov (Rostov-na-Donu) - 7.5 of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (2000)

Rapid Chess Tournament Results (1999)

1. IM S.Dyachkov (Saratov)   - 8  of 9
2.  V.Karavaev (Saratov)   - 7  of 9
3. GM A.Vaulin (Ekaterinburg) - 6.5 of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (1999)

Rapid Chess Tournament Results (1998)

1.  D.Rodin (Voronezh)   - 7  of 9
2. IM K.Chernyshov (Voronezh) - 7  of 9
3. IM V.Belikov (Voronezh)  - 6.5 of 9
Rapid Chess Tournament Results Table (1998)